II C 1827/22 - pozew z kwietnia 2022 - Spółdzielnia Przy Metrze; Zbigniew Sarata wraz z sąsiadami walczą z nierzetelnym rozliczeniem budowy, bezzasadnie wysokimi czynszami i odzyskanie własności

Przejdź do treści

II C 1827/22 - pozew z kwietnia 2022

W kwietniu 2022 spółdzielnia wniosła kolejny pozew, sąd wydał nakaz zapłaty, ja napisałem sprzeciw a spółdzielnia się do niego odniosła. Pierwsza rozprawa odbyła sięę w marcu 2023. Ja złożyłem aktualne wyroki, pełnomocnik spółdzielni prosił o termin na złożenie pisma. Potem poczta dostarczyła pismo pełnomocnika spółdzielni.

W kwietniu 2024 biegłemu zostało przyznane wynagrodzenie i polecenie wydruku dodatkowego egzemplarza opinii.
Wróć do spisu treści