I C 3456/19 - pozew z połowy 2019 roku - Spółdzielnia Przy Metrze; Zbigniew Sarata wraz z sąsiadami walczą z nierzetelnym rozliczeniem budowy, bezzasadnie wysokimi czynszami i odzyskanie własności

Przejdź do treści

I C 3456/19 - pozew z połowy 2019 roku

To drugi w 2019 roku pozew. Ale pierwsza rozprawa odbędzie się w 2021 roku. W grudniu 2020 wysłałem do sądu pismo procesowe w którym wskazałem korzystne dla siebie wyroki.

Na rozprawie 8 kwietnia 2021 złożyłem kolejne pismo procesowe. Tak samo postąpiła strona przeciwna. Pewną nowością były zeznania prezesa SM - Marka Pykało. Prezes obszernie wykazywał jakie to rozliczne trudności napotykała spółdzielnia przy bohaterskich, acz skazanych na niepowodzenie próbach ustanowienia użytkowania wieczystego. Winił za to niektórych członków spółdzielni oraz władze samorządowe.

Ja zapytałem kiedy Rada Gminy Warszawa Ursynów uchwaliła możliwość przekazania gruntu w użytkowanie wieczyste i kiedy miasto stołeczne wystąpiło na drogę sądową w sprawie wysokości czynszu. Prezes podał daty 2000 i 2012. Moje drugie pytanie zmierzało do ustalenia czy należałem do grupy spółdzielców, którzy sabotowali przekształcenia, lub pracując w samorządzie je uniemożliwiali. Pan prezes przyznał, że nie. Sąd tradycyjnie postanowił powołać biegłego.

Opinię biegłego odebrałem z poczty 21 luego 2022 i napisałem stosowne uwagi. Spółdzielnia do opinii uwag nie miała. Sąd wymyślił, że wyda wyrok na posiedzeniu nijawnym. Ja to stosownie skomentowałem. We wrześniu 2023 sąd wydał kolejne zarządzenie i wkrótce przysłał pismo procesowe pełnomocnika SM.

W październiku sąd wydał kolejne zarządzenie o przeprowadzenie posiedzenia niejawnego.

               Do pobraniaWróć do spisu treści