połączenie II Cupr 871/09 i II Cupr 87/10 - II C 7/12 - Spółdzielnia Przy Metrze; Zbigniew Sarata wraz z sąsiadami walczą z nierzetelnym rozliczeniem budowy, bezzasadnie wysokimi czynszami i odzyskanie własności

Przejdź do treści

połączenie II Cupr 871/09 i II Cupr 87/10 - II C 7/12

Na początku 2012 roku sprawy II Cupr 817/09 oraz II Cupr 87/10 zostały połączone do wspólnego rozstrzygania i uzyskały numer II C 7/12.

Również w pierwszej połowie 2012 roku nadeszły materiały źródłowe do decyzji 245/D/00/MU, w których zostały podane przez inspektora nadzoru ze strony spółdzielni powierzchnie użytkowe mieszkań (PUM) w segmentach. Została też sporządzona opinia uzupełniająca, która obejmowała lata 2006-2009.

Odbyło się parę rozpraw i w końcu 2012 roku sąd wydał dziwny wyrok. Spraw połączonych nie rozdzielił. Wydał wyrok w pierwszej sprawie, drugą pozostawił do dalszego procesowania. Pisałem zażalenia
bezskutecznie. Akta pojechały do sądu okręgowego. Biegła została zobowiązana do ponownego napisania opinii, którą już robiła. Przepisała poprzednią i wystawiła rachunek.

Ja złożyłem nowe wnioski dowodowe. Sąd nabrał wody w usta. W międzyczasie zapadł wyrok w sprawie apelacyjnej i dalsze prowadzenie sprawy stało się bezzasadne.


Materiały do pobrania:

materiały do dezyzji 245 [2 MB]
opinia za okres 2006-2009 [2 MB]
pismo procesowe powódki z maja 2012 [1 MB]
pismo procesowe adwokata z lipca 2012 [1 MB]
pismo procesowe powódki z sierpnia 2012 [1 MB]
protokoły z publikacji orzeczenia [1 MB]
wyrok z uzasadnieniem [1 MB]
pismo biegłej z marca 2013  [1 MB]
sprostowanie protokołu z kwietnia 2013 [1 MB]

ponowna opinia za okres 2006-2009 [1 MB]
załączniki do ponownej opinii za okres 2006-2009 [2 MB]

mój wniosek dowodowy [1 MB]
fragmenty audytu spółdzielni z końca 2012 roku [1 MB]
pismo z urzędu w sprawie własności gruntu [1 MB]
uzupełnienie mojego wniosku dowodowego [1 MB]
pismo z urzędu w sprawie własności domu [1 MB]


Wróć do spisu treści