rozliczenie proporcjonalne do powierzchni budynków - Spółdzielnia Przy Metrze; Zbigniew Sarata wraz z sąsiadami walczą z nierzetelnym rozliczeniem budowy, bezzasadnie wysokimi czynszami i odzyskanie własności

Przejdź do treści

rozliczenie proporcjonalne do powierzchni budynków

Nawet pomijając postanowienia umowy, którą zawarłem ze spółdzielnią w sierpnii 1997 i tak nadpłaciłem.
W naszym orzecznistwie przeważa pogląd, że:

podstawą ustalenia kosztów budowy lokalu mieszkalnego… jest średni koszt wynikający z podzielenia kosztów wskazanych uprzednio przez powierzchnię wszystkich lokali mieszkalnych, objętych zadaniem inwestycyjnym”. Opier się to na uchwale Sądu Najwyższego III CZP 44/92:

Jako przykład zastosowania uchwały można podać orzeczenie I ACa 967/12 , gdzie Sąd Okręgowy w Warszawie zauważył:
Treść uchwał naruszyła w szczególności interesy członków, którzy finansowali budowę segmentów, zasady rozliczenia okazały się bowiem korzystniejsze, dla członków finansujących lokale usytuowane w budynkach wielomieszkaniowych”.

Całkowity koszt bodowy osiedla jest znany i po uwzględnieniu odsetek, kar umownych, wartości wind w budynku S5, sumarycznej wartości robót zaniecanych i robót dodatkowych wynosi 49550173,99 zł (patrz druga tabela od góry). Powierzchnia wszystkich budynków wynika z zezwolenia na użytkowanie i wynosi 26647 m2. Ponieważ powierzchnia mojego domu ma 195 m2 - dom powinien kosztować
49550173,99 / 26647 * 195, czyli około więcej niż: 362600 zł.
Po uwzględnieniu moich indywidalnych robót dodatkowych i zaniechanych (+11889-5165) powinna być na poziomie 369327 zł.

Koniecznie trzeba zaznaczyć, że to wyliczenie nie uwzględnia braku wykończenia strychu stanowiacego czwartą częśc domu.Wróć do spisu treści