Apelacja V Ca 2921/21 od wyroku II C 3156/17 - Spółdzielnia Przy Metrze; Zbigniew Sarata wraz z sąsiadami walczą z nierzetelnym rozliczeniem budowy, bezzasadnie wysokimi czynszami i odzyskanie własności

Przejdź do treści

Apelacja V Ca 2921/21 od wyroku II C 3156/17

W grudniu 2021 pojawiła się sygnatura mojej apelacji od wyroku II C 3156/17 i zaraz potem odpowiedź spółdzielni. Wyrpk dla mnie częściowo korzystny po rozprawie niejawnej został ogłoszony w portalu sądowym pod koniec grudnia 2022. Wystąpiłem o pisemne uzasadnienie.
Wróć do spisu treści