XVI C 1010/19 - pozew z początku 2019 roku - Spółdzielnia Przy Metrze; Zbigniew Sarata wraz z sąsiadami walczą z nierzetelnym rozliczeniem budowy, bezzasadnie wysokimi czynszami i odzyskanie własności

Przejdź do treści

XVI C 1010/19 - pozew z początku 2019 roku

To pierwszy w 2019 roku pozew. Jestem pewien swojej racji i trwam w uporze. Standard - pozew, nakaz i srzeciw.

W końcu stycznia 2020 odbyła się pierwsza rozprawa. Przyniosłem uzasadnienie wyroku wygranej przeze mnie sprawy w SO oraz opinie biegłej gabrieli Rudnickiej w sprawie czynszu. Spółdzielnia ustami swojego substytutu pełnomocnika domagała się opinii, którą już miała. Po paru dniach donisłem.


Przed kolejną rozprawą wysłałem pismo procesowe pocztą. Termin wypadał 25 listopada 2020. Niestety, w tym samym dniu odbywałe się rozprawa przed Sądem Okręgowym. Poszedłem do SO. Jakież było moje zdziwienie, gdy portal sądowy powiadomił mnie o wydaniu wyroku. Wkrótce też na portalu sądowym przeczytałęm uzasadnienie wyroku. Apelacji nie będę składał. Spółdzielnia - oczywiście tak.

Spółdzielnia złożyła apelację, a SO nadał sprawie sygnaturę XXVII_Ca_671_21.

Do pobrania
  Pozew [1 MB]
  Nakaz zapłaty [1 MB]
  Sprzeciw od nakazu zapłaty [1 MB]
  Załącznik #1 [1 MB]
  Załącznik #2 [1 MB]
  Załącznik #3 [6 MB]
  Załącznik #4 [4 MB]
  Załącznik #5 [1 MB]
  Załącznik #6 [2 MB]
  Załącznik #7 [1 MB]
  Załącznik #8 [8 MB]
  Załącznik #9 [1 MB]
  Załącznik #10 [2 MB]
  Załącznik #11 [2 MB]
  Załącznik #12 [1 MB]
  Załącznik #13 [1 MB]
  Załącznik #14 [1 MB]
  Załącznik #15 [1 MB]
  Moje pismo procesowe [1 MB]
  Protokół z rozprawy [1 MB]
  Uzupełnienie braków [1 MB]
  Postanowienie sądu [1 MB]

  Moje wnioski dowodowe [1 MB]

  Protokół ostatniej rozprawy [1 MB]

  Nagranie rozprawy [9 MB]

  Wyrok [1 MB]

  Uzasadnienie wroku [1 MB]

Wróć do spisu treści