Skarga do Rzecznika Praw Obywatelskich - Spółdzielnia Przy Metrze; Zbigniew Sarata wraz z sąsiadami walczą z nierzetelnym rozliczeniem budowy, bezzasadnie wysokimi czynszami i odzyskanie własności

Przejdź do treści

Skarga do Rzecznika Praw Obywatelskich

Po wyroku z sierpnia 2016 w ciągnącej się od 10 lat sprawie o sygnaturze V Ca 3614/15 nie było mi do śmiechu. Przez to, że sprawa trzy razy trafiała do Sądu Okręgowego odsetki przewyższały opłaty naliczone na podstawie uchwał Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze. Mój adwokat także był załamany i nie mógł zrozumieć jak można tak ludziom robić krzywdę.


Sprawa nie kwalifikowała się do skargi kasacyjnej w zwykłym trybie. Myślałem, myślałem i jedyne wyjście widziałem w skardze do Rzecznika Praw Obywatelskich, gdyż przez wydanie orzeczenia doszło do naruszenia konstytucyjnych praw człowieka i obywatela. Skargę napisałem samodzielnie i złożyłem 13 grudnia 2017 roku. Termin złożenia skargi przez RPO upływa po dwóch latach od uprawomocnienia się wyroku, czyli 12 sierpnia 2018.


W listopadzie 2017 przegrałem w Sądzie Okręgowym następną sprawę czynszową o sygnaturze V Ca 3322/15, ale pisemne uzasadnienie wyroku ukazało się dopiero w kwietniu 2018. Nie mogłem zatem złożyć u RPO obydwu spraw jednocześnie. Okazja nadarzyła się w czerwcu 2018. Jeden z moich sąsiadów jakimś cudem zdołał przekonać sąd, że postępowanie spółdzielni prowadzi do niewolnictwa. Skorzystałem z uzasadnienia jego wyroku i załączyłem je w uzupełnieniu skargi z grudnia 2017.

Na poczatku lipca 2018 uczestniczyłem w spotkaniu z dr Adamem Bodnarem. Zabrałem głos i omówiłem sprawę budynków na gruntach dzierżawionych. Nastepnego dnia złożyłem w biurze RPO nawiązujące do tego pismo.

Na przełomie lipca i sierpnia 2018 doczekałem się odpowiedzi na moją skargę z grudnia 2017. Zespół Prawa Cywilnego poinformował mnie, iż "po wnikliwym zbadaniu" nie stwierdził naruszenie moich praw obywatelskich. W końcu podjąłem ostatnia próbę i jeszcze napisałem do biura RPO. Po prostu z bezsilności dałem wyraz swojemu rozczarowaniu.


Do pobrania:
Skarga do RPO z 13 grudnia 2017
Uzasadnienie wyroku V Ca 3614/15
Uzupełnienie z dnia 18 czerwca 2018 skargi pierwotnej
Uzasadnienie wyroku V Ca 3322/15
Uzasadnienie wyroku sąsiada V Ca 1223/16
Opinia prawna dotycząca gminnego zasobu nieruchomości
Pismo RPO do sądu w sprawie dokumentów II C 830/15
Odpowiedź RPO
Pismo do biura RPO z 6 listopada 2018

Wróć do spisu treści