IIC 111/14 - kolejny pozew w sprawie czynszu złożony w 2013 roku - Spółdzielnia Przy Metrze; Zbigniew Sarata wraz z sąsiadami walczą z nierzetelnym rozliczeniem budowy, bezzasadnie wysokimi czynszami i odzyskanie własności

Przejdź do treści

IIC 111/14 - kolejny pozew w sprawie czynszu złożony w 2013 roku

Poprzednie sprawy czynszowe podróżowały pomiędzy sądami, a spółdzielnia wypichciła nowy pozew. Sąd szybciutko wydał nakaz zapłaty. Ja oczywiście złożyłem sprzeciw. Nowatorskim rozwiązaniem ze strony sądu było skierowanie sprawy do mediacji. Z mediacji oczywiście nic nie wyszło, bo spółdzielnia była pewna swego. Potem spółdzielnia odwoływała pełnomocnictwa. Po roku sąd wyznaczył termin rozprawy.

12 stycznia 2015 odbyła się rozprawa na której strony wymieniły się pismami procesowymi. Nowością było wyznaczenie przez Sąd daty następnej rozprawy - na 9 lutego tego samego roku. Rzecz to niesłychana. Druga niespodzianka wiązała się z zobowiązaniem spółdzielni do przedstawienia listy spraw toczących się przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Mokotowa z pozwu spółdzielni.

Niespodzianka nie trwała jednak długo. Opublikowany na portalu sadowym protokół nie zobowiązywał juz spółdzielni do przedstawienia listy spraw. Ktoś sędziemu wytłumaczył coś... Ale wniosek o sprostowanie i tak wysłałem.

Potem sędzia jakiś czas nic nie robił, aż 29 czerwca 2015 dostałem listem poleconym postanowienie o powołaniu biegłego - takiego jakiego życzyła sobie spółdzielnia z zaleceniem również po myśli spółdzielni obliczenia zadłużenia w myśl uchwał organów spółdzielni.

Rozprawa 8 lutego nie wniosła niczego nowego. Biegły miał się ustosunkować do moich uwag. Potem wysłałem jeszcze pismo informujące sąd i biegłego o odmowie udostępnienia materiałów przez spółdzielnię. Załączniki można pobrać stąd i  stąd.

Na rozprawie 25 kwietnia 2016 nic ciekawego się nie działo. Sąd wręczył mi opinię uzupełniającą i wyznaczył nowy termin - 20 czerwca 2016. Potem dostałem informacje o przyznaniu biegłemu dodatkowego wynagrodzenia i czym prędzej napisałem skargę. Pani Viceprezes Sądu Rejinowego przekazała skargę temu wydziałowi, który przyznał wynagrodzenie, a później dostałem wezwanie do wniesienia opłaty od skrgi.

Na ostatniej rozprawie sędzia ogłosił wyrok wstępny i częściowy. Wszystko przegrałem. Napisałem wniosek o uzasaadnienie i 9 sierpnia odebrałem na poczcie pisemne uzasadnienie. Sprawa apelacyjna jet tutaj.


Materiały do pobrania:

nakaz zapłaty wraz z pozwem [7 MB]
mój sprzeciw od nakazu zapłaty [7 MB]
postanowienie w sprawie mediacji [4 MB]

koto nie chciał mediacji? [1 MB]
korespondencja i termin [2 MB]
odpowiedź spółdzielni na sprzeciw od nakazu zapłaty [4 MB]
mój wniosek dowodowy [11 MB]
protokół z rozprawy 12 stycznia 2015 [1 MB]
wniosek o sprostowanie protokołu [1 MB]
pismo procesowe spółdzielni [2 MB]
protokół z rozprawy 9 lutego 2015 [1 MB]
notatka [1 MB]
postanowienie z 3 czerwca 2015 [1 MB]
postanowienie z 4 listopada 2015 [1 MB]
opinia biegłego K. Nader [14 MB]
moje pismo procesowe [1 MB]
protokół z rozprawy 8-02-2016 [1 MB]
moje pismo do sądu i biegłego w sprawie zestawienia powierzchni [1 MB]
opinia uzupełniająca biegłego [2 MB]
skarga na dodatkowe wynagrodzenie biegłego [1 MB]
moje kolejne pismo procesowe [1 MB]
odpowiedź na skargę [1 MB]
opłata za złożoną skargę [1 MB]
wniosek o uzsadnienie wyroku [1 MB]
wyrok z uzasadnieniem [1 MB]
kwalifikacje biegłego
[22 MB]

Wróć do spisu treści