apelacja V Ca 3322/15 spółdzielni od wyroku II C 830/15 - Spółdzielnia Przy Metrze; Zbigniew Sarata wraz z sąsiadami walczą z nierzetelnym rozliczeniem budowy, bezzasadnie wysokimi czynszami i odzyskanie własności

Przejdź do treści

apelacja V Ca 3322/15 spółdzielni od wyroku II C 830/15

Sezon apelacji w pełni. Oprócz kontynuowania w Sądzie Apelacyjnym sprawy wkładu doszła apelacja spółdzielni od przegranej sprawy czynszowej. Zapowiadało się gorące lato. Takie było. Jesień też, bo nadeszła opinia biegłej w sprawie naliczania czynszu.

Późną jesienią nadeszła ciekawa opinia begłej. Była dwuwariantowa. W pierwszym wariancie biegła napisała, że spółdzielna domaga się za mało. W drugim - że nie ma podstaw do domagania się czegokolwiek. Mnie się podobał wariant drugi, spółdzielni - pierwszy.

Adwokat spisał i złożył pismo w sprawie opinii. To samo zrobiła pełnomocnik spółdzielni. Sąd wyznaczył termin, wezwał biegłą i najwyraźniej chciał zakończyć postepowanie wydając wyrok.

Niestety, na półtorej godziny przed wyznaczonym terminem rozprawy złożyłem w kancelarii swoje pismo. dałem upust emocjom. Potem na rozprawie wręczyłem sądowi i pełnomocnikowi spółdzielni kopie. Sąd dwa razy ogłaszał przerwę na naradę. Ostatecznie  zobowiązał biegłą do pisemnego ustosunkowania się do uwag stron.

Po kolejnym przesłuchaniu biegłej sąd dałsobie 14 dni na ogłoszenie wyroku. Wyrok został ogłoszony 23 listopada 2017. Przegrałem z kretesem.

Materiały do pobrania:

informacja o terminie rozprawy [1 MB]
nagranie z rozprawy [1 MB]
wniosek mojego adwokata [1 MB]
wniosek przeciwny spółdzielni [2 MB]

opinia biegłej [30 MB]
uwagi adwokata do opinii [3 MB]
uwagi spółdzielni do opinii [1 MB]
moje pismo procesowe złożone przed rozprawą [1 MB]
protokół rozprawy [1 MB]
opinia uzupełniająca cz. 1 [4 MB]
opinia uzupełniająca cz. 2 [46 MB]
opinia uzupełniająca cz. 3 [40 MB]
opinia uzupełniająca cz. 4 [25 MB]
opinia uzupełniająca cz. 5 [21 MB]
opinia uzupełniająca cz. 6 [15 MB]
opinia uzupełniająca cz. 7 [12 MB]
informacja o terminie rozprawy [1 MB]
nagranie ostatniej rozprawy [25 MB]
wyrok [1 MB]
wniosek o uzasadanienie wyroku [1 MB]
uzasadnienie wyroku [1 MB]

Wróć do spisu treści