pozew z 2010 r. z powództwa spółdzielni o czynsz II Cupr 87/10 - Spółdzielnia Przy Metrze; Zbigniew Sarata wraz z sąsiadami walczą z nierzetelnym rozliczeniem budowy, bezzasadnie wysokimi czynszami i odzyskanie własności

Przejdź do treści

pozew z 2010 r. z powództwa spółdzielni o czynsz II Cupr 87/10

Niezaleznie od przekazanego do ponownego rozpoznania sprawy należności czynszowych za lata 2001-2006 spóldzielnia wystapiła o nakaz zapłaty. Po złożeniu sprzeciwu sprawa została opatrzona numerem II Cupr 87/10.

Przed połączeniem dwóch spraw do wspólnego rozpatrzenia złożyłem dwa identyczne pisma o braku podstawy prawnej do  naliczania opłat czynszowych.

Materiały do pobrania:

nakaz zapłaty [4 MB]
sprzeciw od nakazu zapłaty [1 MB]
moje pismo procesowe [1 MB]
pismo procesowa adwokata [1 MB]


Wróć do spisu treści