moja trzecia apelacja V Ca 3614/15 od wyroku II C 7/12 - Spółdzielnia Przy Metrze; Zbigniew Sarata wraz z sąsiadami walczą z nierzetelnym rozliczeniem budowy, bezzasadnie wysokimi czynszami i odzyskanie własności

Przejdź do treści

moja trzecia apelacja V Ca 3614/15 od wyroku II C 7/12

Druga apelacja czynszowa w tym roku. Tym razem od sprawy II C 7/12. Pierwszy termin 12 sierpnia 2016, godz. 10:00 sala XVI, Płocka 9/11. Przed rozprawą mój adwokat złożył pismo w trybie art. 390 k.p.c, podobne, jak w sprawie V Ca 3322/15.

Niestety, do trzech razy sztuka. Za trzecim razem klapa. Przegrałem. Adwokat jeszcze złożył wnioek o uzasadnienie. Poczekamy, poczekamy. Sąd nie tracił jednak czasu i nastepnego dnia od wpłynięcia wniosku pełnomocnika spółdzielni wydał postanowiene o nadanie klauzuli wykonalności.

W pisemnym uzasadnieniu wyroku trudno szukać wzmianki o pierwszej apelacji (V Ca 291/09), kiedy to sąd podkreślił „Koszty te powinny być obliczone według rzeczywiście ponoszonych przez spółdzielnię kosztów , a nie według kosztów ustalanych wyłącznie w uchwałach organów spółdzielni, Nie ulega bowiem wątpliwości, ze koszty ustalane w uchwałach odbiegają swa wysokością od tych , które są potem rzeczywiście ponoszone. Okoliczności te były podnoszone przez pozwanego w pismach procesowych, w szczególności w związku z zarzutami dotyczącymi opłat za wieczyste użytkowanie , podatku od nieruchomości jak również opłat za garaż i centralne ogrzewanie.”

W uzasadnieniu sąd nie odniósł się też do przepisów wymagających posiadania przez spółdzielnię własności budynku oraz sprzecznego z własnym statutem postępowania spółdzielni.  Mam zapłacić w sumie 120 tysięcy złotych
z czego najwięcej stanowią odsetki narosłe w czasie 10 lat trwania procesu.Materiały do pobrania:
apelacja mojego adwokata [6 MB]
odpowiedź na apelację [10 MB]
wniosek mojego adwokat w trybie 390 [3 MB]
protokół z rozprawy [1 MB]
nagranie rozprawy [11 MB]
wyrok [1 MB]
wniosek o uzasadnienie wyroku [1 MB]
postanowienie o klauzuli wykonalności [1 MB]
wyrok z uzasadnieniem [1 MB]

Wróć do spisu treści