Apelacja V Ca 1771/19 od drugiego wyroku II C 111/14 - Spółdzielnia Przy Metrze; Zbigniew Sarata wraz z sąsiadami walczą z nierzetelnym rozliczeniem budowy, bezzasadnie wysokimi czynszami i odzyskanie własności

Przejdź do treści

Apelacja V Ca 1771/19 od drugiego wyroku II C 111/14

Kiedy dostałem uzasadnienie wyroku w drugiej sprawie II C 111/14 napisałem apelację.

W połowie października 2019 przyszło zawiadomienie o terminie. Odpowiedzi na apelację nie dostałem.

Przed rozprawą pisemnie się pokajałem za użycie niestosownych sformułowań.
Potem jeszcze złożyłem wniosek do prokuratora o przystapienie do procesu. Wspólnie z sąsiadem - Krzysztofem Gargaszem złożylismy zawiadomienie o popełnieniu przestepstwa przez biegłego sądowego - Krzysztofa Nadera.

Na rozprawie złożyłem potwierdzenie pełnomocnictwa udzielonego mi przez żonę oraz poinformowałem sąd o cofnięciu pełnomocnictwa mecenasowi Piotrowi Staroniowi.

Proces o dziwo wygrałem. Długo nie ogłem uwierzyć. Uzasadnienie wyroku pojawiło się w portalu sadowym 16 grudnia.


Ale to nie koniec. Spółdzielnia wniosła skrgę nadzwyczajną.

Do pobrania:
 Tekst mojej apelacji [1 MB]
 Zawiadomienie o terminie [1 MB]
 Pismo złożone przed rozprawą [1 MB]
 Zawiadomienie na biegłego Krzysztofa Nadera [5 MB]
 Wniosek o przystapienie prokuratora [1 MB]
 Pismo procesowe złożone na rozprawie [1 MB]
 Protokół z rozprawy [1 MB]
 Wyrok [1 MB]
 Wniosek o pisemne uzasadnienie wyroku [1 MB]
 Uzasadnienie wyroku [1 MB]Wróć do spisu treści