Apelacja V Ca 1850/22 od wyroku I C 2828/21 - Spółdzielnia Przy Metrze; Zbigniew Sarata wraz z sąsiadami walczą z nierzetelnym rozliczeniem budowy, bezzasadnie wysokimi czynszami i odzyskanie własności

Przejdź do treści

Apelacja V Ca 1850/22 od wyroku I C 2828/21

Sygnatura pierwszej instancji: I C 2828/21. W połowie kwietnia 2023 na portalu sądowym pojawiła się informacja, że posiedzenie odbedzie się 6 czerwca 2023 o godzinie 10:30.

Wprawdzie rozprawa się odbyła, ale zaróno pełnoocnik SM, jak i pani sędzia mieli wątpliwości czy w śwetle najnowszego orzeczenia sprawa nie powinna być rozpatrywana kolgialnie. Uzyskałem jedynie zgldę na złożenie pisma podsumowujacego. Nastąpiło odroczenie bez terminu.
Wróć do spisu treści