Apelacja V Ca 1850/22 od wyroku I C 2828/21 - Spółdzielnia Przy Metrze; Zbigniew Sarata wraz z sąsiadami walczą z nierzetelnym rozliczeniem budowy, bezzasadnie wysokimi czynszami i odzyskanie własności

Przejdź do treści

Apelacja V Ca 1850/22 od wyroku I C 2828/21

Sygnatura pierwszej instancji: I C 2828/21. W połowie kwietnia 2023 na portalu sądowym pojawiła się informacja, że posiedzenie odbędzie się 6 czerwca 2023 o godzinie 10:30.

Wprawdzie rozprawa się odbyła, ale zarówno pełnomocnik SM, jak i pani sędzia mieli wątpliwości czy w świetle najnowszego orzeczenia sprawa nie powinna być rozpatrywana kolegialnie. Uzyskałem jedynie zgodę na złożenie pisma podsumowującego. Nastąpiło odroczenie bez terminu.

Rozprawa miała się odbyć w listopadzie, ale spadła z wokandy. Następny termin - 20 grudnia 2023. Na początku grudnia dowiedziałem się, że za chwilę Rada Warszawy będzie podejmować uchwałę o zbyciu działki 4/41, która po wydzieleniu przypadła spółdzielni Migdałowa. Czym prędzej napisałem do sądu uzupełnienie stanowiska. RW zaklepała uchwałę.

Sąd najwyraźniej się nad tym pochylił i oddalił powództwo spółdzielni Przy Metrze. A ja czym prędzej złożyłem wnioske o pisemne uzasadnienie wyroku. Uzasadnienie sąd sporządził pod koniec stycznia 2024.
Wróć do spisu treści