I CSK 1003/14 skarga kasacyjna złożona przez spółdzielnię - Spółdzielnia Przy Metrze; Zbigniew Sarata wraz z sąsiadami walczą z nierzetelnym rozliczeniem budowy, bezzasadnie wysokimi czynszami i odzyskanie własności

Przejdź do treści

I CSK 1003/14 skarga kasacyjna złożona przez spółdzielnię

Po prawomocnym wyroku spółdzielnia długo się nie zastanawiała i grubo przed terminem złożyła kasację. Mój adwokat odpowiedział, a spółdzielnia znowu swoje. Za pierwszym razem sąd odrzucił pismo pani pełnomocnik spółdzielni. Za drugim sie udało - sąd przychylił się do prośby o przyjęcie pisma.

Odczekałem przeszło rok. 18 sierpnia 2015 odbyło się posiedzenie niejawne na którym są zdecydował o przyjęciu skrgi kasacyjnej i rozpoznaniu jej na rozprawie. Rozprawa odbędzie się 17 grudnia 2015 o 10:30.

Rozprawa odbyła się 17 grudnia 2015. Sąd miał wyrobiony pogląd i specjalnie nie krył sie z tym, że musi wysłuchać stron. Kilka razy ponaglał pełnomocników. Ogłoszenie wyroku po paru minutach. Niekorzystne dla mnie. Do ponownego rozpoznania przez sąd apelacyjny. SN doszedł do wniosku, że w relacjach spółdzielnia-członke nie mają zastosowania przepisy o działalności gospodarczej i obowiazuje 10 letni okres przedawnienia. Treść i uzasadnienie wyroku pobrałem z portalu SN.

Materiały do pobrania:
skarga kasacyjna spółdzielni [1 MB]
odpowiedź na kasację [1 MB]
pismo procesowe spółdzielni [4 MB]
drugie pismo procesowe spółdzielni [4 MB]
sąd przychyla się do wniosku spółdzielni [1 MB]
informacja o przyjęciu do rozpoznania [1 MB]
wyrok SN [1 MB]

Wróć do spisu treści