koniecznośc przewłaszczenia - Spółdzielnia Przy Metrze; Zbigniew Sarata wraz z sąsiadami walczą z nierzetelnym rozliczeniem budowy, bezzasadnie wysokimi czynszami i odzyskanie własności

Przejdź do treści

koniecznośc przewłaszczenia

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w artykule 87 wskazuje źródła powszechnie obowiązującego prawa. Są to Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia oraz akty prawa miejscowego ustanowione przez organy, które je ustanowiły.

Zgodnie z powyższymi zasadami ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 w art. 1 określa przedmiot działalności spółdzielni mieszkaniowych. Przedmiotem działalności spółdzielni zgodnie z obowiązującym prawem może być między innymi:

  • budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych własnościowych praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także do miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych (ust. 2 pkt. 11).

  • budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów (ust. 2 pkt. 3).


Postanowienia statutu spółdzielni nie stanowią wprawdzie źródła prawa, mają charakter umowy, jednak również statut spółdzielni Przy Metrze przewiduje

  • budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanawiania na rzecz członków odrębnej własności do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu oraz ustanawianie na rzecz członków spółdzielczych własnościowych i lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali, a także ułamkowych udziałów we współwłasności wielostanowiskowych lokali garażowych (§ 4 pkt. 2.1).

  • budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów (§ 4 pkt. 2.3).


W ustawie i w statucie wyraźnie rozróżniono przeznaczenie budynków posiadające lokale oraz przeznaczenie domów jednorodzinnych. Oczywiście dom jednorodzinny nie jest budynkiem posiadającym odrębne lokale, nie jest zatem przeznaczony na przykład do ustanawiania na rzecz członków spółdzielczych własnościowych praw do znajdujących się w nim lokali. Ani ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, ani statut spółdzielni Przy Metrze nie daje podstaw do naliczania właścicielom domów jednorodzinnych opłat analogicznych jak w przypadku ustanowionych spółdzielczych własnościowych praw do lokali.

Przewłaszczenie domu jednorodzinnego zapewniała mi także umowa 210, którą podpisałem ze spółdzielnią z dnia 23 sierpnia 1997 roku. Przewidziany umową przydział domu miał być jedynie czteromiesięcznym okresem przejściowym pomiędzy zakończeniem budowy, a rozliczeniem i przeniesieniem własności. Przewłaszczenia jednak, pomimo wielokrotnych ponagleń spółdzielnia nie dokonała na rzecz żadnego z 16 właścicieli domów jednorodzinnych. W ciągu dwóch dekad!

W tym czasie spółdzielnia miała trzy okazje do uzyskania tanim kosztem dzierżawy wieczystej, lub własności gruntu na którym wzniesiono osiedle. Najpierw odpowiednią uchwałę w 2000 roku podjęła Rada Gminy Warszawa Ursynów. Spółdzielnia miała wpłacić jedynie 15% wartości gruntu. W 2004 i 2005 roku Rada Warszawy podjęła uchwały umożlwiające uzyskanie prawa do gruntu z bonifikatą aż 99%. Ale przecież nie o to chodziło. Lokatorzy domów natychmiast uzyskaliby własnośc budynków. Od kogo spółdzielnia ściągałaby haracz nazywany czynszem?

Nawet Walne Zromadzenie Przedstawicieli opowiedziało sie przeciwko uregulowaniu stanu prawnego. Nie przeszkadza to jednak spółdzielni lać krokodyle łzy i zapewniać, że tylko miasto stoi okoniem.


Uchwała Rady Gminy Warszawa-Ursynów z 2000 roku [2 MB]
Uchwała Rady Warszawy z 2004 roku [1 MB]
Uchwała Rady Warszawy z 2005 roku [1 MB]
Uchwała Rady Warszawy z 2006 roku [1 MB]
Uchwała Rady Warszawy z 2018 roku [3 MB]

Wróć do spisu treści