dzierżawa 29 letnia - Spółdzielnia Przy Metrze; Zbigniew Sarata wraz z sąsiadami walczą z nierzetelnym rozliczeniem budowy, bezzasadnie wysokimi czynszami i odzyskanie własności

Przejdź do treści

dzierżawa 29 letnia

Przed rozpoczeciem budowy spółdzielnia zawarła z gminą Warszawa-Ursynów 3 letnią umowę dzierżawy gruntu na którym miało powstać osiedle Migdałowa I. Umowa ta stała się podstawą do wydania zezwalajacej na budowę decyzji 735/D/97/MU.

Po uzyskaniu zezwolenia na budowę spółdzielnia zawarła nową - już 29 letnią umowę, która obowiązuje do dnia dzisiejszego.

W roku 2000 Rada Gminy Warszawa-Ursynów podjęła uchwałę 287 w sprawie bezprzetargowego przekazania spółdzielni gruntu w użytkowanie wieczyste wyznaczając pierwszą opłatę w wysokości 15% wartośc gruntu.

Spółdzielnia zwlekała 6 miesięcy i w roku 2001 zwróciła się do władz gminy o zastosowanie 99% binifikaty do pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Oferowała nie 15%, ale 0,15% wartości gruntu. Niestety, gmina nie wykazała się poczuciem humoru.


Materiały do pobrania:
umowa 3-letniej dzierżawy [10 MB]
warunki zabudowy [1 MB]
zezwolenie na budowę [2 MB]
umowa 29-letniej dzierżawy [4 MB]

uchwała 401 Rady Gminy [2 MB]
pismo wojewody w sprawie uchwały [1 MB]

decyzja 245 - zezwolenie na użytkowanie [3 MB]
uchwała w sprawie użytkowania wieczystego [2 MB]
pismo o bonifikatę 99% [1 MB]

Wróć do spisu treści