XXVII Ca 1004/23 apelacja pozwu o najem - Spółdzielnia Przy Metrze; Zbigniew Sarata wraz z sąsiadami walczą z nierzetelnym rozliczeniem budowy, bezzasadnie wysokimi czynszami i odzyskanie własności

Przejdź do treści

XXVII Ca 1004/23 apelacja pozwu o najem

Sygnatura przed apelacją: II C 5719/19. Sąd anowu usiłował zniechęcić mnie żądając określenia wartości przedmiotu sporu aby zmusic mnie do wpłaty wpisowego od milionów. Żadał też ponownego wskazania zarzutów, które określiłem w apelacji. Po ponagleniu ugiąłem się i określiłem wysokość trzymiesięcznego czynszu.

21 lutego 2024 SR zorientował się, że 14 czerwca 2023 nadeszła jakaś korespondencja i przesłał ją do SO. W połowie 2024 roku SO oddalił moją apelację.

Do pobrania:      

Wróć do spisu treści