I ACa 262/16 i V ACa 31/17 ponowna rozprawa apelacyjna - Spółdzielnia Przy Metrze; Zbigniew Sarata wraz z sąsiadami walczą z nierzetelnym rozliczeniem budowy, bezzasadnie wysokimi czynszami i odzyskanie własności

Przejdź do treści

I ACa 262/16 i V ACa 31/17 ponowna rozprawa apelacyjna

Po rozprawie przed Sądem Najwyższym byłem przekonany, że następna rozprawa będzie najszybciej za rok. Jakież było moje zdziwienie, gdy adwokat przysłał mi maila z informacją, że termin został wyznaczony na 18 marca 2016. Tempo w naszych sądach niespotykane. Mecenas Piotr Terlecki napisał pismo procesowe. Ja trochę dodałem od siebie, dołączyłem własne rozliczenie i w piątek 26 lutego zostało to wszystko wysłane.

18 marca posiedzenie było krótkie. Sędzia sprawozdawca zachorował. Następny termin 6 maja 2016. Tuż przed tym terminem wpłynęło pismo procesowe spółdzielni. Przez 9 minut przemawiała pełnomocnik spółdzielni. Potem przez 11 minut mój pełnomocnik. Miał problem, bo sąd parę razy mu przerywał u pouczał. Mnie sąd nie dopuścił do głosu. Po przerwie sąd ogłosił postanowienie. Po rozprawie mój adwokat złożył uzupełnienie protokołu.

Po rozprawie ja napisałem skargę, a mój adwokat pismo dotyczące dowodu z opinii biegłego. Poełnomocnik powódki także napisała. Opinia biegłego nadeszła pod koniec maja 2017.

Strony napisały uwagi do opinii, biegły odpowiedział, a sąd przyznał mu wynagrodzenie. Strony z kolei wysłały uwagi do opinii uzpełniającej i czekają na wyznaczenie terminu.

Z okazji reorganizacji sądów sprawa otrzymała nową sygnaturę: V ACa 31/17. Po dwóch rozprawach został ogłoszony wyrok. Przegrałem całkowicie. W ustnym uzasadnieniu sędzie w żadn sposób nie odniósł się do moich argumentów.

Po licznych skargach do Prokuratury Krajowej i Prezesa SA pojawiło się uzasadnienie wyroku. Sąd wydał też w końcu postanowienie o wstrzymaniu wykonania wyroku. Natychmiast poinformowałem o tym spółdzielnię.

Po jakimś czasie złożyłem skargę na biegłego. Tydzień później przyszło postanowienie o przyjeciu do rozpoznania skargi kasacyjnej. Odpowiedź na skargę na biegłego także wkrótce przyszła. Biegły jest nietykaly!

Materiały do pobrania:
 pismo procesowe mojego adwokata [6 MB]
 uwagi do rozliczenia [1 MB]
 moje rozliczenie kosztów budowy [4 MB]
 pismo procesowe spółdzielni z 29 kwietnia [3 MB]
 protokół z rozprawy [1 MB]
 załacznik do protokołu [1 MB]
 nagranie z rozpraw (zapisz element docelowy jako...) [7 MB]
 pismo adwokata - załącznik do protokołu [1 MB]
 pismo adwokata dotyczące biegłego [2 MB]
 moja skarga [1 MB]
 pismo powódki dotyczące biegłego [1 MB]
 odpowiedź na moją skargę [1 MB]
 opinia biegłego [2 MB]
 uwagi adwokata do opinii [1 MB]
 uwagi powódki do opinii [1 MB]
 opinia uzupełniająca [1 MB]
 postanowienie o wynagrodzeniu biegłego [1 MB]
 uwagi adwokata do opinii uzupełniającej [1 MB]
 uwagi powódki do opinii uzupełniającej [1 MB]
 pismo adwokata - nowelizacja ustawy  [1 MB]
 replika spółdzielni do pisma adwokata  [3 MB]
 odpowiedź adwokata na replikę spółdzielni  [1 MB]
 protokół przedostaniej rozprawy [1 MB]
 nagranie przedostaniej rozprawy (zapisz link jako...) [55 MB]
 moje pismo podsumowujące [1 MB]
 wyrok [1 MB]
 wniosek o uzasadnienie [1 MB]
 uzasadnienie wyroku [1 MB]
 postanowienie o wstrzymaniu wykonania wyroku [1 MB]
 pismo do spółdzielni [1 MB]
 skarga na biegłego [1 MB]
 odpowiedź na skargę [1 MB]Wróć do spisu treści