XVI C 2256/22 po apelacji od XVI C 1010/19 - Spółdzielnia Przy Metrze; Zbigniew Sarata wraz z sąsiadami walczą z nierzetelnym rozliczeniem budowy, bezzasadnie wysokimi czynszami i odzyskanie własności

Przejdź do treści

XVI C 2256/22 po apelacji od XVI C 1010/19

We październiku 2022 pojawiła się w portalu sygnatura sprawy do ponownego rozpatrzenia od wyroku apelacyjnego XXVII Ca 671/21. W kwietniu 2023 zaś zarządzeie a w czewcu 2023 postanowienie. W maju 2023 zaś spółdzielnia przysłała do sądu a sąd do mnie 5 cm materiałów źródłowych do sporządzenia opinii. Już po przesłaniu materiałów źródłowych pełnomocnik SM zorientował się, że nie przedstawił pełnmocnitwa i je w końcu dosłał. A w lipcu 2023 kolejne postanowienie.
W lutym 2024 są wysłał akta akt biegłemu celem sprządzenia opinii zgodnie z tezami powódki.
Wróć do spisu treści