Apelacja XXVII Ca 671/21 od drugiego wyroku XVI C 1010/19 - Spółdzielnia Przy Metrze; Zbigniew Sarata wraz z sąsiadami walczą z nierzetelnym rozliczeniem budowy, bezzasadnie wysokimi czynszami i odzyskanie własności

Przejdź do treści

Apelacja XXVII Ca 671/21 od drugiego wyroku XVI C 1010/19

W kwietniu 2021 poczta przysłała mi apelację spółdzielni od wyroku SR z grudnia 2020 w sprawie XVI C 1010/19. Napisałem odpowiedź. Po wyznaczeniu terminu rozprawy ustanowiłem pełnomocnika, który uzuełnił argumentację.

Na rozpawie sąd powtórzył wywody pełnomocnika spółdzielni ignorując stanowisko mojego adwokata. Sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia.
Wróć do spisu treści