Apelacja XXVII Ca 671/21 od wyroku XVI C 1010/19 - Spółdzielnia Przy Metrze; Zbigniew Sarata wraz z sąsiadami walczą z nierzetelnym rozliczeniem budowy, bezzasadnie wysokimi czynszami i odzyskanie własności

Przejdź do treści

Apelacja XXVII Ca 671/21 od wyroku XVI C 1010/19

W kwietniu 2021 poczta przysłała mi apelację spółdzielni od wyroku SR z grudnia 2020 w sprawie XVI C 1010/19. Napisałem odpowiedź. Po wyznaczeniu terminu rozprawy ustanowiłem pełnomocnika, który uzupełnił argumentację.

Na rozpawie sąd powtórzył wywody pełnomocnika spółdzielni ignorując stanowisko mojego adwokata. Sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia i otrzymała sygnaturę XVI C 2256/22.
Wróć do spisu treści