II C 111/14 po apelacji wyroku częściowego V Ca 2759/16 - Spółdzielnia Przy Metrze; Zbigniew Sarata wraz z sąsiadami walczą z nierzetelnym rozliczeniem budowy, bezzasadnie wysokimi czynszami i odzyskanie własności

Przejdź do treści

II C 111/14 po apelacji wyroku częściowego V Ca 2759/16

Po wyroku częściowym V Ca 2759/16 sprawa wróciła do pierwszej instancji i biegły po raz kolejny dostał zlecenie, żeby coś zarobić. Podsumował należności wynikające z uchwał organów spółdzielni i wziął kasę.

Na rozprawie 18 paździenika złożyłęm pismo procesowe, a sąd odroczył rozprawę. Mowy końcowe wypadły 21 marca 2019. Sąd ogłosił wyrok 4 kwietnia i wtedy też złożyłem wniosek o uzasadnienie. Uzasadnienie przyszło pocztą 15 kwietnia 2019. Ciąga dalszy jest tutaj.

Pliki do pobrania:
Opina ze stycznia 2018 [6 MB]
Pismo procesowe pełnomocnika [1 MB]
Moje pismo procesowe nr 4 [1 MB]
Moje pismo procesowe nr 5 [1 MB]
Załączniki do pisma procesowego [10 MB]
Wyrok z uzasadnieniem [1 MB]

Wróć do spisu treści