kto jest właścicielem nieruchomości - Spółdzielnia Przy Metrze; Zbigniew Sarata wraz z sąsiadami walczą z nierzetelnym rozliczeniem budowy, bezzasadnie wysokimi czynszami i odzyskanie własności

Przejdź do treści

kto jest właścicielem nieruchomości

Właścicielem budynku, za którego wybudowanie zapłaciłem nie jestem ja, nie jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Przy Metrze, ale miasto stołeczne Warszawa właściciel gruntu, bowiem zgodnie z Art. 48 kodeksu cywilnego:

  • Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania.


Budynek mógłby stanowić osobną własność jedynie w przypadku, gdyby grunt na którym został posadowiony (Art. 235 ust. 1 kc) był przedmiotem użytkowania wieczystego:

  • Budynki i inne urządzenia wzniesione na gruncie Skarbu Państwa lub gruncie należącym do jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków przez wieczystego użytkownika stanowią jego własność. To samo dotyczy budynków i innych urządzeń, które wieczysty użytkownik nabył zgodnie z właściwymi przepisami przy zawarciu umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste.


Sporną sprawą może być co najwyżej własność nakładów poniesionych na wzniesienie budynku. Właścicielem nakładów mogę być ja, lub czasowo spółdzielnia do chwili przeniesienia na mnie własności domu.


W końcu się okazało, że niezaleznie od tego, iż wyłożyłem kasę mieszkam nielegalnie w gminnym zasobie nieruchomości, co potwierdza opinia prawna.

Moje rozważania zostały poparte odpowiedziami udzilonymi przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy:
Pierwsze zapytanie [1 MB]
Odpowiedź urzędu [1 MB]
Akt notarialny dzierżawy działki przez spółdzielnię [4 MB]
Prośba o uściślenie [1 MB]
Dodatkowe wyjaśnienia urzędu [1 MB]


Dołączam też opinię profesora Jerzego Pisulińskiego dotyczącą podobnej systacji:
Opinia [14 MB]
Wystąpieie pokontrolne prezydent Warszawy  [1 MB]
Skarga na bezczynność [1 MB]
Wezwanie do uregulowania stanu prawnego  [1 MB]
Fragment decyzji o umorzeniu śledztwa [1 MB]
Rozważania na temat SM Natolin, Wyżyny i Przy Metrze [1 MB]

Wróć do spisu treści