korespondencja z urzędami - Spółdzielnia Przy Metrze; Zbigniew Sarata wraz z sąsiadami walczą z nierzetelnym rozliczeniem budowy, bezzasadnie wysokimi czynszami i odzyskanie własności

Przejdź do treści

korespondencja z urzędami

Korspondencję z urzędami rozpocząłem w 2002 roku. Później napisałem do urzędu dzielnicy, żeby dowiedzieć się, czy miasto - jako właściciel gruntów i znajdujących się na nim budynków zawarł ze spółdzielnią umowę o administrowanie tymi budynkami. Odpowiedź otrzymałęm raczej nie na temat.

Drążyłem temat dalej. Konkret wreszcie otrzymałem. Mam już czarno na białym, że właścicielem mojego domu jest Miasto Stołeczne Warszawa.

Również w lecie 2013 wszyscy sąsiedzi podpisali się pod pismem do Biura Gospodarki Nieruchomościami. Pół roku ponagleń telefonicznych i w końcu urząd odpowiedział... nie na temat.

W 2000 roku Rada Gminy Warszawa Ursynów podjęła uchwałę o bezprzetargowym zbyciu na rzecz spółdzielni gruntu na którym wybudowane jest osiedle przy wpłacie jedynie 15% wartości działki. Spółdzielnia z tej okazji nie skorzystała. W 2004 roku Rada Miasta podjęła uchwałę gwarantującą bonifikatę aż 99%. Spółdzielnia także nie była zainteresowana.


Drążyłem temat dalej. Napisałem do Rady Warszawy pismo z pytaniem - czy te uchwały jeszcze obowiązują. Dostałem odpowiedź - NIE.

Zaniepokojony brakiem odpowiedzi na wystapienie naszego pełnomocnika - adwokata Cearego Misiaka napisałem maila do Biura Gospodarki nieruchomosciami. Wiele sobie nie obiecywałęm. I słusznie. Odpowiedział jak obstrukcyjnie dyrektor Marcin Bajko.


Za namową sąsiada w marcu 2023 zażądałem przekazania własności domu albo zwrotu zrewaloryzowanych pieniędzy wydanych pzeze mnie na budowę domu. Urząd myślał ponad pół roku i wreszcie dał mi odpór.


W czerwcu 2023 zacząłem drążć losy pisma wojewody ze stycznia 1998 dotyczące obejscie prawa przy okazji zawrcia 29-letniej umowy dzierżawy. Po ponagleniach odpowiedź dostałem w końcu listopada 2023.

Materiały do pobrania:

Pismo do urzędzu z 2002 roku [2 MB]
Odpowiedź z urzędu [2 MB]
Pismo do urzędzu dzielnicy [1 MB]
Odpowiedź z urzędu [1 MB]
Pismo do urzędzu dzielnicy [1 MB]
Odpowiedź z urzędu [1 MB]
Pismo do Biura Gospodarki Nieruchomościami [2 MB]

Odpowiedź z Biura Gospodarki Nieruchomościami [19 MB]
Uchwała Rady Gminy Ursynów z 2000 roku [2 MB]
Uchwała Rady Miasta z 2004 roku [1 MB]
Moje pytanie w sprawie bonifikat [1 MB]
Odpowiedź w sprawie bonifikat [1 MB]

Pismo adwokata do BGN [1 MB]
Mail do Biura Gospodarki Nieruchomościami [2 MB]

Kolejna odpowiedź z BGN [1 MB]
Wyjasnienia urzędu z 2019 roku [1 MB]

Moje pismo do urzędu z marca 2023 [1 MB]


Wróć do spisu treści