pozew o zwrot nadpłaty złożony w sądzie okręgowym - Spółdzielnia Przy Metrze; Zbigniew Sarata wraz z sąsiadami walczą z nierzetelnym rozliczeniem budowy, bezzasadnie wysokimi czynszami i odzyskanie własności

Przejdź do treści

pozew o zwrot nadpłaty złożony w sądzie okręgowym

Ponieważ spółdzielnia nie reagowała na moje żądanie zwrotu nadpłaty za wybudowanie domu w 200 roku złożyłem w sądzie pozew o odszkodowanie za niedotrzymanie umowy, którą podpisałem ze spółdzielnią w 1997 roku. Po trwającym 8 lat procesie sprawę przegrałem.

Jeden z biegłych koszt wybudowania mojego domu określił w kilkunastu wariantach od 288 tys. zł do 508 tys. zł. Według najniższego szacunku spółdzielnia powinna mi zwrócić 108 tys. zł, według najwyższego powinienem dopłacić spółdzielni 102 tys. zł.
Drugi z biegłych wyliczył jeszcze inaczej. Kwestionowałem te opinie, ale nie znalazło to odzwierciedlenia w uzasadnieniu wyroku.

Sąd przyjął za wiarygodną jedną z pośrenich kwot i uznał, że wpłaciłem za mało.


Materiały do pobrania:
pozew o odszkodowanie [1 MB]
opinia załączona do pozwu [1 MB]
odpowiedź na pozew [1 MB]
wyliczenie należności [1 MB]
pytania do biegłego [1 MB]
wniosek o biegłego [1 MB]
postanowienie [1 MB]
pytania do biegłego II [1 MB]
wpłata na biegłego [1 MB]
zapowiedź wizji lokalnej [1 MB]
pismo do biegłego II [1 MB]
pismo biegłego do spółdzielni [1 MB]

pierwsza opinia biegłego (2001) [1 MB]
podsumownie opinii [1 MB]
wezwanie do sprecyzowania [1 MB]
wyjaśnienie po opinii [1 MB]
druga opinia biegłego (2002) [1 MB]
wnioski do spółdzielni [1 MB]

drugie postanowienie [1 MB]
wezwanie - zaliczka na biegłego [1 MB]

pisma mojego adwokata [1 MB]
zestawienie robót dodatkowych [9 MB]
fragment dziennika budowy [3 MB]
umowy z wykonawcą [2 MB]
trzecia opinia biegłego (2004) [1 MB]
ponaglenie wpłaty na biegłego [1 MB]
wplata na biegłego [1 MB]
przepytanie biegłego [1 MB]
zestawienie kart [1 MB]
po dostarczeniu aneksów [1 MB]
czwarta opinia biegłego (2005) [1 MB]
uwagi po opinii [1 MB]
pismo spółdzielni z roku 2005 [1 MB]
dodatkowe uwagi po opinii [1 MB]

pismo procesowe z roku 2005 [1 MB]
postanowienie z roku 2006 [1 MB]
protokół z roku 2006 [1 MB]
wniosek o zmianę terminu - 2006 [1 MB]
zarzadzenie z 2006 [1 MB]

odpis z rachunku biegłego (2007) [1 MB]
pismo spółdzielni z roku 2007 [1 MB]
opinia bieglego Prokopowicza [46 MB]
załączniki do pinii [112 MB]
zarzuty do bieglego (2007) [1 MB]

protokół z roku 2007 [1 MB]
korespondencja na temat powierzchni [1 MB]
moje pismo w sprawie opinii (2007) [1 MB]

postanowienie o wynagrodzeniu biegłego (2007) [1 MB]
ostatecznie żądanie [1 MB]
zażalenie na wynagrodzenie biegłego [1 MB]
uzupełnienie zażalenia [1 MB]
postanowienie SA [1 MB]
ponowne postanowienie SO [1 MB]

wyrok [8 MB]
wyrok OCR [2 MB]


Wróć do spisu treści