V Ca 275/19 - apelacja od wyroku II C 2958/15 - Spółdzielnia Przy Metrze; Zbigniew Sarata wraz z sąsiadami walczą z nierzetelnym rozliczeniem budowy, bezzasadnie wysokimi czynszami i odzyskanie własności

Przejdź do treści

V Ca 275/19 - apelacja od wyroku II C 2958/15

Kiedy w końcu poczta dostarczyła mi wyrok w sprawie II C 2958/15 napisałem apelację. W pospiechu pomyliłem wartość przedmiotu sporu i sąd wezwał mnie do wyjaśnienia pod rygorem. Przeprosiłem za pomyłkę.

W połowie października 2019 przyszła styczniowa odpowiedź na apelację. Na rozprawie złożyłem pismo zawierające wniosek dowodowy. Po naradzie sąd dopuscił dowód z opinii biegłej Gabrieli Rudnickiej.

Ogłoszenie wyroku miało nastąpic 17 grudnia, ale nie nastąpiło. Sąd ponownie otworzył zamkniętą rozprawę i zobowiązał spółdzielnię do przedsawienia kopii umowy dzierżawy wraz ze wszystkimi aneksami. Spółdzielnia skorzystała z okazji i przesłała kilka cetymetrów dokumentów wykazujacych jak w pocie czoła zarzucała urzędy pismami, aby tylko nie dostać użytkowanie wieczystego.

Potem była pandemia, wymiana pism procesowych i na początku sierpnia ostatnia rozprawa z ogłoszeniem wyroku. Uzasadnienie poczta dostarczyła pod koniec września 2020. A powtórka z rozrywki jest tutaj.


Do pobrania:
 Tekst mojej apelacji [1 MB]
 Załącznik #1 [1 MB]
 Załącznik #2 [1 MB]
 Załącznik #3 [1 MB]
 Załącznik #4 [1 MB]
 Załącznik #5 [1 MB]
 Wyjaśnienie [1 MB]
 Odpowiedź na apelację [1 MB]
 Zawiadomienie o terminie [1 MB]
 Wniosek dowodowy [1 MB]
 Protokół z rozprawy [1 MB]
 Zamiast ogłoszenia wyroku [1 MB]
 Postanowienie [1 MB]
 Pierwsze pismo spółdzielni [1 MB]
 Drugie pismo spółdzielni [1 MB]
 Końcowe pismo pozwanego [1 MB]
 Protokół z końcowej rozprawy [1 MB]
 Wyrok [1 MB]
 Uzasadnienie wyroku [1 MB]


Wróć do spisu treści